Uprawnieni do korzystania ze strony są tylko klienci posiadający działalność gospodarczą.
Dostęp do strony otrzymuje się po przesłaniu dokumentów rejestracyjnych firmy Nip, Regon, Wpis do ewidencji gospodarczej.
Do momentu otrzymania dokumentów dostęp do strony jest zablokowany.
Na stronie po zalogowaniu podane są ceny netto przed rabatami.
Rabaty są ustalone z klientami indywidualnie.
Po złożeniu zamówienia otrzymują Państwo potwierdzenie w formie elektronicznej.
Strona aktualizowana jest codziennie w godzinach popołudniowych.
Na stronie są aktywne tylko te produkty które posiadamy na stanie.
Informacji o możliwości zakupu produktów które oferujemy można uzyskać telefonicznie lub e-mail- em pod numerami podanymi w zakładce „kontakt”.
Jeżeli użytkownik zakładający nowe konto nie potwierdzi danych zawartych w zgłoszeniu, lub nie prześle dokumentów rejestracyjnych aktywacja nowego konta nie zostanie zaakceptowana, a link aktywacyjny po upływie 48 godzin zostanie usunięty.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.dream.pl jest 2DREAM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8, lok. 41, 91-341 Łódź. Dane kontaktowe: tel. 42 211 39 65, adres e-mail dream@dream.pl.

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
(1) sprzedaży produktów oferowanych przez 2DREAM Sp. z o.o.- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2) świadczenia usługi prowadzenia kont Użytkowników w serwisie dream.pl oraz w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w sklepie, za pośrednictwem strony internetowej www.dream.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z 2DREAM Sp. z o.o.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi serwisu dream.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów do Klientów,
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie.

Śledź nas na Facebooku